THANH TOÁN QUA CỔNG VNPAY

Hướng dẫn thanh toán qua cổng VNPAY

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng Mobile Banking

Bước 2. Chọn tính năng QR Pay

Bước 3. Quét mã QR của GARAN

Bước 4. Nhập số tiền cần thanh toán

Bước 5. Nhấn Thanh Toán

 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG HỖ TRỢ THANH TOÁN VNPAY