QUẦN ÁO CÁCH NHIỆT DUPONT NOMEX III

Quần áo có khả năng chống cháy chịu nhiệt cao

Được kết hợp sợi Nomex, Kevlar chống cào sước. 

khả năng chịu bức xạ nhiệt cao.

 
Liên hệ
In stock

Quần áo có khả năng chống cháy chịu nhiệt cao

Được kết hợp sợi Nomex, Kevlar chống cào sước. 

khả năng chịu bức xạ nhiệt cao.