Ủng Cách Nhiệt AL5

Ủng Cách Nhiệt AL5

Liên hệ
Sản Phẩm Bán Chạy
Sản Phẩm Bạn Quan Tâm

Chịu được nhiệt độ: 300 độ C: Trong vòng 8 giờ 500 độ C: Trong vòng 30 phút 800 độ C: Nhiệt độ tới hạn

Chống nhiệt nóng và dùng trong chữa cháy.

Bình luận