Sứ đỡ thấp

Sứ đỡ thấp

Liên hệ
Sản Phẩm Bán Chạy
Sản Phẩm Bạn Quan Tâm

SỨ ĐỠ THẤP:

Sứ đỡ thấp với thiết kế nhỏ gọn với các chi tết sau:

- Tải trọng uốn: 13 kN.

- Điện áp phóng điện khô 50hz : 110kV.

- Điện áp phóng điện ướt 50hz : 70kV.

- Điện áp xung sét: (-) 175 kV, (+) 225 kV.

- Điện áp thủng : 145kV.

Bình luận