KÍNH BẢO HỘ 3M VIRTUA V4 11674

+ Kính bảo hộ 3M Virtua V4 11674

+ Bên thông hơi khiên cho phép không khí lưu thông qua, làm giảm nhiệt và ống kính mờ sương.

+ Kính được thiết kế để phù hợp với một loạt các kích cỡ và hình dạng khuôn mặt.

+ Gọng  kính polycarbonate cung cấp bảo vệ tuyệt vời từ ảnh hưởng và ngăn chặn tia cực tím.

+ Ánh sáng nhỏ, phù hợp với một số ứng dụng, chẳng hạn như kính, mũ bảo hiểm, công cụ harware hoặc bất kỳ ứng dụng ánh sáng nhỏ có thể kẹp với nó.

+ Dễ dàng lắp đặt và sử dụng

 
Liên hệ
In stock

Kính bảo hộ lao động 3M VIRTUA V4 11674

+ Kính bảo hộ 3M Virtua V4 11674

+ Bên thông hơi khiên cho phép không khí lưu thông qua, làm giảm nhiệt và ống kính mờ sương.

+ Kính được thiết kế để phù hợp với một loạt các kích cỡ và hình dạng khuôn mặt.

+ Gọng  kính polycarbonate cung cấp bảo vệ tuyệt vời từ ảnh hưởng và ngăn chặn tia cực tím.

+ Ánh sáng nhỏ, phù hợp với một số ứng dụng, chẳng hạn như kính, mũ bảo hiểm, công cụ harware hoặc bất kỳ ứng dụng ánh sáng nhỏ có thể kẹp với nó.

+ Dễ dàng lắp đặt và sử dụng