KÍNH BẢO HỘ 3M 2720

+ Kính được thiết kế để phù hợp với một loạt các kích cỡ và hình dạng khuôn mặt.

+ Phong cách kính phổ biến nhất với ống chụp vào mũi.

+ Gọng kính polycarbonate cung cấp bảo vệ tuyệt vời từ ảnh hưởng và ngăn chặn tia cực tím.

+ Ánh sáng nhỏ, phù hợp với một số ứng dụng, chẳng hạn như kính, mũ bảo hiểm, công cụ harware hoặc bất kỳ ứng dụng ánh sáng nhỏ có thể kẹp với nó.

 
Liên hệ
In stock

Kính bảo hộ lao động 3M 2720

+ Kính được thiết kế để phù hợp với một loạt các kích cỡ và hình dạng khuôn mặt.

+ Phong cách kính phổ biến nhất với ống chụp vào mũi.

+ Gọng kính polycarbonate cung cấp bảo vệ tuyệt vời từ ảnh hưởng và ngăn chặn tia cực tím.

+ Ánh sáng nhỏ, phù hợp với một số ứng dụng, chẳng hạn như kính, mũ bảo hiểm, công cụ harware hoặc bất kỳ ứng dụng ánh sáng nhỏ có thể kẹp với nó.