GĂNG TAY CÁCH NHIỆT S50

Găng tay chịu nhiệt từ 500 đến 1100 độ C 

Được dung trong vận hành lò nung / cứu hỏa

 
Liên hệ
In stock

Găng tay chịu nhiệt từ 500 đến 1100 độ C 

Được dung trong vận hành lò nung / cứu hỏa