#Những Điều Cần Biết Khi Nhận Trợ Cấp Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động

Ngày: 01/09/2020 lúc 10:26AM

Tai nạn lao động là rủi ro mà người lao động luôn phải đối mặt trong quá trình làm việc của mình. Chế độ tai nạn lao động mới nhất là chính sách an sinh hữu ích nhất hiện nay nhằm chia sẻ gánh nặng giúp người lao động vượt qua khó khăn.


 

Tai nạn trong lúc làm việc là khó có thể tránh khỏi


Tai nạn trong lúc làm việc là khó có thể tránh khỏi


Tai Nạn Lao Động Là Gì? 

 
Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. 

 

Tai nạn trong lúc làm việc là khó có thể tránh khỏi


Cần trang bị đồ bảo hộ lao động khi tham gia lao động 


Cần Làm Gì Khi Không May Gặp Tai Nạn Lao Động? 


Bước 1: Đưa người lao động đi sơ cứu, cấp cứu kịp thời , tạm ứng chi phí sơ cứu,cấp cứu và điều trị


Bước 2: Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn


Bước 3: Khai báo tai nạn với Sở Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội hoặc Công an huyện,quận (trường hợp tại nạn gây chết người thì phải khai báo với cả hai cơ quan trên, trường hợp tai nạn làm bị thương nặng từ hai người trở lên nhưng không gây chết người thì chỉ khai báo với Sở)


Bước 4: Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cơ sở (đối với tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp


Bước 5: Giới thiệu và lập hồ sơ để người bị tai nạn được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động


Bước 6: Thanh toán chi phí khám định nếu kết luận tỉ lệ suy giảm của người lao động dưới 5%


Bước 7: Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động trong thời hạn 5 ngày (kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người)


Bước 8: Trả đủ tiền lương cho người bị tai nạn phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động


Bước 9: Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe người lao động theo kết luận của Hội đông giám định y khoa (nếu người bị nạn tiếp tục làm việc).
 

 

Tai nạn trong lúc làm việc là khó có thể tránh khỏi
 

Bảo hiểm tai nạn lao động là một thứ không thể thiếu của người lao động


Điều Kiện Hưởng Trợ Cấp Tai Nạn Nghề Nghiệp Là gì?


Người lao động được hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:


1. Bị tai nạn


- Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc.


- Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.


- Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

 


2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên
 
Nếu đầy đủ các điều kiện trên thì chắc chắn bạn sẽ được hưởng trợ cấp 

 

giày bảo hộ thể thao jogger raptor GARRAN.VN

 


Hồ Sơ Hưởng Bảo Hiểm Tai Nạn Cần Những Gì?


Để hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, người lao động phải thực hiện nhiều thủ tục với các loại hồ sơ khác nhau. Dưới đây là một số hồ sơ người lao động có thể cần.

 

Hồ sơ khám giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu


- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động với trường hợp người bị tai nạn lao động thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định;


- Giấy đề nghị khám giám định với trường hợp người lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định không còn thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động;


- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp;


- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản điều tra tai nạn lao;


- Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án (Nếu người lao động không điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định);


- Một trong các giấy tờ có ảnh:


+ Chứng minh nhân dân;


+ Căn cước công dân


+ Hộ chiếu;


+ Giấy xác nhận của công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

 


Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động lần đầu


- Sổ bảo hiểm xã hội;


- Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú;


-  Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;


- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động;


- Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông;


- Chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt (nếu có);


- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê nội dung  giám định nếu thanh toán phí giám định y khoa.
 

 


Hồ sơ khám giám định thương tổn tái phát


- Giấy đề nghị khám giám định;


- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện ghi rõ tổn thương tái phát;


- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong biên bản.

 


Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát


- Sổ bảo hiểm xã hội;


- Biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông được cho là tai nạn lao động;


- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động lần trước gần nhất của Hội đồng giám định y khoa;


- Biên bản giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi điều trị thương tật của Hội đồng giám định y khoa;


- Chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt (nếu có);


- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê nội dung giám định nếu thanh toán phí giám định y khoa.


Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động dành cho công nhân gồm những gì? 


Theo luật bảo hiểm tai nạn lao động thì người công nhân khi bị tai nạn sẽ được hưởng các chế độ tai nạn khi có đủ điều kiện và làm đầy đủ thủ tục hồ sơ.


Từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động:

 

Tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động mà người lao động được hưởng chế độ  trợ cấp tai nạn lao động với các mức hưởng khác nhau:


- Trợ cấp một lần (suy giảm từ 5% đến 30%);


- Trợ cấp hằng tháng (suy giảm từ 31% trở lên);


- Trợ cấp phục vụ (suy giảm từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt, liệt hai chi hoặc bị tâm thần);


- Trợ cấp một lần khi chết;

 

- Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình;


- Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị.

 

 

Từ người sử dụng lao động:


- Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định


- Trả đủ tiền lương trong thời gian nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng lao động


- Bồi thường cho người bị tai nạn lao động không do lỗi của mình gây ra


- Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính mình gây ra một 

khoản tiền ít nhất bằng 40% các mức nêu trên ứng với mức suy giảm khả năng lao động;


- Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc.
 
Chế độ bảo hiểm tai nạn công nhân hỗ trợ đắc lực cho người bị nạn


Làm Thế Nào Để Phòng Tránh Tai Nạn Lao Động?

 

Để bảo vệ người lao động khỏi bị tác động bởi các yếu tố nguy hiểm nảy sinh trong lao động, với sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, nhiều phương tiện kỹ thuật, biện pháp thích hợp đã được nghiên cứu áp dụng. Sau đây là một số biện pháp, phương tiện phổ biến nhất:


- Trang bị đồ bảo hộ cá nhân cho mình như: Nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay bảo hộ, mắt kính bảo hộ tại những nơi cung cấp uy tín như công ty TNHH Garan; 


- Trang bị các hệ thống tín hiệu, báo hiệu để nhắc nhở cho người lao động kịp thời tránh không bị tác động xấu;


- Giữ khoảng cách an toàn của mình với các loại phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách giữa các thiết bị với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất;


- Trang bị các thiết bị an toàn riêng biệt cho một số loại thiệt bị, công việc. 

 

giày bảo hộ thể thao jogger raptor GARRAN.VN

 

Giày bảo hộ lao động là trang bị không thể thiếu khi làm việc

 

giày bảo hộ thể thao jogger SPEEDY GARRAN.VN

 

Giày bảo hộ lao động chịu nhiệt Jogger Speedy S3
 

Bảo Hộ GARAN – Với Hơn 18 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Bảo Hộ Lao Động

 

Garan Safety - Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp thiết bị bảo hộ lao động, chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp hàng chất lượng đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người lao động. 

 

Chúng tôi nhận phân phối và cung cấp sỉ lẻ đa dạng các loại thiết bị bảo hộ lao động như: giày bảo hộ jogger, nón bảo hộ, kính mắt bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ tai, găng tay, mặt nạ phòng độc, dây đai… Đến với chúng tôi, quý khách được cam kết chất lượng sản phẩm tốt và mức giá vô cùng ưu đãi.

 

Để mua được những sản phẩm giày bảo hộ chính hãng với giá rẻ nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ Garan Safety theo hotline sau:

 

Thông Tin Liên Hệ GARAN

 

Hoặc đến trực tiếp ở cửa hàng tại 159/15 Đào Duy Anh, Phường 9, Q.Phú Nhuận, HCM

Trần Duy Linh
BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục