Bình chữa cháy tự động Trần gắn hệ Zero-1

Bình chữa cháy tự động Trần gắn hệ Zero-1
 
Liên hệ
In stock
• Bình chữa cháy tự động Trần gắn hệ Zero-1 để chữa cháy tự động ở các khu vực có nguy cơ dễ cháy nổ hoặc chỗ bấp bênh
• Bình chữa cháy để chữa cháy tự động khi không có ai
• Với số lượng lớn các loại khí Halotron.
Bình Chửa Cháy Tự Động Trần Gắn Hệ Zero-1

CÔNG TY BẢO HỘ LAO ĐỘNG GARAN

159/15 Đào Duy Anh, P.9,  Phú Nhuận, tp. Hồ CHí Minh

Email: info@garan.com.vn; garanco.vn@gmail.com

Để biết thông tin giá sỉ, vui lòng gọi số 0968281168