ÁO CÁCH NHIỆT AL2

Áo chữa cháy, Áo cứu hỏa 

* Chịu được nhiệt độ: 300 độ C: Trong vòng 8 giờ 500 độ C: Trong vòng 30 phút 800 độ C: Nhiệt độ tới hạn

* Chống nhiệt nóng và dùng trong chữa cháy.

 
Liên hệ
In stock

Áo chữa cháy, Áo cứu hỏa 

* Chịu được nhiệt độ: 300 độ C: Trong vòng 8 giờ 500 độ C: Trong vòng 30 phút 800 độ C: Nhiệt độ tới hạn

* Chống nhiệt nóng và dùng trong chữa cháy.